Saturday, 22 November 2014

ગુણોત્સવ -5

ગુણોત્સવ -5 અંતર્ગત ખેડબ્રહ્મા તાલુકાની બાવળકાન્થીયા પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાતે આવેલ
 શ્રી અજય ભાદુ સાહેબ અને શ્રી બન્છાનીધી પાની  (કલેકટર ,સાબરકાંઠા )

 શાળાનો ડાયસ રીપોર્ટ નિહાળી રહેલ અધિકારીશ્રીઓ

Friday, 21 November 2014

Gunotsav-5

ગુણોત્સવ -5 અંતર્ગત તલોદ તાલુકાની તાજપુર કેમ્પ પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાતે આવેલ માન.ચીફ સેક્રેટરી સાહેબ શ્રી
તાજપુર કેમ્પ પ્રાથમિક શાળાની બાળકીને પ્રશ્નોત્તરી કરતા માન.ચીફ સેક્રેટરી સાહેબ શ્રીપ્રજ્ઞા વર્ગના બાળકો સાથે માન. કલેકટર સાહેબ શ્રી


Thursday, 6 November 2014

અગત્યની સુચના

                                                              તા: 07-11-2014      

                 જીલ્લા પંચાયત , જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ સાબરકાંઠા દ્વારા તા: 08-11-2014 (શનિવાર) ના રોજ અગ્રતાક્રમ જિલ્લાફેર એકતરફી બદલીકેમ્પ યોજવામાં આવનાર હતો।  જે કેમ્પ નામદાર હાઇકોર્ટમાં અલગ અલગ રીટ  પીટીશન દાખલ થયેલ હોઈ હાલ પૂરતો  મોકૂફ રાખેલ છે।  જેની સર્વેએ નોંધ લેવી।