૨૦૧૬

ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાથી સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં ( ધોરણ - 6 થી 8 ) એક તરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ  

શિક્ષકોની વિષયવાર યાદી    :-    ભાષા 
                                  ગણિત વિજ્ઞાન 
                                  સામાજિક વિજ્ઞાન  
>> સમય સારણી 

સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર ૨૦૧૬

સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર અંતર્ગત નવા બાકરપુર પ્રાથમિક શાળા ,પ્રાંતિજ ને એવોર્ડ તેમજ ચેક આપી રહેલ માન. પ્રભારી મંત્રી શ્રી તેમજ અન્ય મહાનુભાવો .

U-DISE 2016-17

અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા


 " અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા " 

મા.ન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ શરુ કરેલ સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત સાબરકાંઠા ના તલોદ તાલુકામાં " અમારી શાળા સ્વચ્છ શાળા "  કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરાવતા મા.ન. જીલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી અને મા.ન. જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી સાહેબશ્રી 


વિજયનગર  બીઆરસી ભવન ની મુલાકાત લેતા મા.ન. ડી.પી.ઈ ઓ. શ્રી આર.એસ.ઉપાધ્યાય 

pravesotsav 2016


શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૬ માં તલોદ તાલુકાની દોલતાબાદ વચલા પ્રા શાળા માં   ટી.જે.નટરાજન 
સાહેબશ્રી